De praktijk Privacy

Er wordt zorgvuldig omgegaan met informatie die u de logopedist geeft. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Bij het intake-gesprek wordt gevraagd om uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens en het opnemen van contact met bijvoorbeeld uw huisarts, specialist of leerkracht.

Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

De therapie mag pas starten, als u daarvoor toestemming geeft.

Wet op Identificatieplicht

Volgens de Wet op Identificatieplicht moet ik u officieel om een identificatie vragen.